Cần sữa chữa

This thread has been locked for further replies. You can start a new thread to share your ideas or ask questions.

Cần sữa chữa

This thread has been locked for further replies. You can start a new thread to share your ideas or ask questions.
Cần sữa chữa
Cần sữa chữa
2021-04-03 08:50:02
Model: TP-Link Routers  
Hardware Version: V4
Firmware Version: M5250

Mình cần hổ trợ về vấn đề router wifi 3g tp-link m5250, trước giờ sử dụng bình thường, nhưng vài ngày nay thì mình sạc pin lên pin nhưng mở nguồn lại không được, mong bên ad trợ giúp cho mình và sửa chữa ạ!

  0      
  0      
#1
Options

Information

Helpful: 0

Views: 179

Replies: 0